Sertifikater/ Godkjenninger
For oss er det viktig å være oppdatert både når det gjelder de faglige krav og forandringer som gjelder vårt fag og bedriftsmessige forandringer i bygg og anlegssektoren. Vi har derfor valgt å knytte oss opp mot organisasjoner som i stor grad gir oss dette. Vi prøver i stor grad å delta på kurs og møter som disse organisasjonene arrangerer og vår daglige leder sitter i styret i VBL. 

Bedriften er også godkjent lærebedrift og vi har til enhver tid lærlinger ansatt hos oss. Dette kvalitetssikrer vår egen kompetanse, gir oss nye impulser, og sikrer god rekruttering til faget. Med dette håper vi også å få flere dyktige medarbeidere i tiden som kommer. Vi samarbeider i utstrakt grad med Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget – Oslo og omegn. Det er viktig for oss at våre arbeidere tar svennebrev samt at de videreutdanner seg etter dette.

Ansatte med følgende sertifikater
Vi har ansatte som er sertifisert og dermed mulighet til å utføre jobber som omfatter:
- Papptekking
- Sveising
- Sanering
- Truckkjøring

For å kunne utføre våre arbeider på en god og kvalitetssikret måte har også alle våre ansatte følgende kurs og sertifikater:
- Varmearbeider
- Lift
- ID-kort for Bygge- og Anleggsnæringen

Helse, miljø og sikkerhet
HMS står høyt på agendaen i vår bedrift og vi har utviklet et godt system for å ivareta dette. Vi foretar alltid en sikkerhetsanalyse før et arbeid påbegynnes (uansett størrelse på jobben), og denne følges jevnlig opp. Vi er nøye med å hele tiden evaluere og fornye oss, samt å drive kontinuerlig oppfølging av våre ansatte på området. Vi foretar også en kontroll av alle våre underleverandører. Olaf Johansens eftf AS følger også de lover og regler som gjelder i forbindelse med utvelgelse, opplæring av verneombud og tillitsmann i bedriften.

Mijøhåndtering.. se retningslinjer (?)
 

Olaf Johannesen Eftf. AS
Sertifikater: Sentral Godkjenning, Mesterbrev, Godkjent lærebedrift i Oslo.
Medlemskap: OKBLVBL, NHO

OJ logoer org 2014.jpg