Kontortid:

Mandag - torsdag
07.30 - 16.00

Fredag
07.30 - 13.30

Generelle forespørsler og tilbudsforesørsler sendes: info@olafjohansen.no
Elektroniske faktura sendes: kontor@olafjo
hansen.no
Våre kontaktpersoner for følgende områder er:

 

  Ansvarlig for alt utvendig blikkenslagerarbeid og innvendige blikk/stål-arbeider.   Blikkenslagermester, medeier i selskapet og daglig leder.   Sitter i styret i Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug

Tak/ Blikk

Jarle Kristiansen
Tlf: 23 17 50 72
Mob: 918 84 415
Fax: 23 17 50 71
jarle@olafjohansen.no
Ansvarlig for alt utvendig blikkenslagerarbeid og innvendige blikk/stål-arbeider.
Blikkenslagermester, medeier i selskapet og daglig leder.
Sitter i styret i Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug

ivan.jpg

Ventilasjon

Ivan Stridh
Tlf: 23 17 50 73
Mob: 994 90 170
Fax: 23 17 50 71
ivan@olafjohansen.no
Ansvarlig for ventilasjon og kjøling, både prosjektering og utførende arbeider.
Serviceingeniør med mesterbrev, styremedlem, medlem av VVS-foreningen.

hans.jpg

Verksted/ administrasjon

Hans Kristian Hystad
Tlf: 23 17 50 76
Mob: 900 99 491
Fax: 23 17 50 71
hans.hystad@olafjohansen.no
Ansvarlig for økonomi, personal, innkjøp og arbeid som utføres på verkstedet.
Medeier og Styreformann.

Espen.jpg

Blikk/ Rammeavtaler

Espen Frisell
Tlf: 23 17 50 77
Mob: 971 41 890
Fax: 23 17 50 71
espen@olafjohansen.no
Prosjektleder for blikkenslagerarbeider med hovedansvar for rammeavtaler.
Blikkenslagermester.
Sitter i styret til opplæringskontoret for ventilasjon og blikkenslagere i Oslo.

 

Olaf Johansens Eftf. A/S
Professor Birkelands vei 24C, 1081 Oslo