sikring.jpg

Snø og isfjerning
Vi rydder tak ved store snøfall og fjerner farlige istapper. Ifølge politivedtektene er det huseiers ansvar at fortau er sikret. Når det er fare for ras må huseier sette opp avvisere, og så sørge for at taket blir ryddet snarest. Manglende sikring av hustak over fortau kan føre til bøter. Det er også viktig å være klar over at mange bygninger ikke er dimensjonert for store snømengder på taket, og at dette bør fjernes på kontrollert måte.

  • Fjerning av snø og is fra tak både med lift og ved sikring fra tak
  • Hasteoppdrag dersom det foreligger pålegg fra Politiet eller andre (hele døgnet)
  • Salg og montasje avvisere på vegg (offisielt godkjente)
  • Salg og montasje av snøfangere
  • Reparasjon av ødelagte takrenner samt nedløp
  • Installering av varmekabler i takrenner samt nedløp

Er taket intakt etter vinteren?
Snø og is kan gjøre skade på tak, takrenner og beslag. Det er viktig å få rettet opp problemene som vinteren har skapt før eventuelle lekkasjer oppstår. Vi utfører gratis kontroll av tak og takrenner. Kontakt oss for takkontroll, reparasjoner, montering av snøfangere eller montering av varmekabler i renner.