blikkenslager intro.jpg

Blikkenslagermester
Våre dyktige blikkenslagere utfører alle typer blikkjobber både utendørs og innendørs. Det er viktig for oss at alt det arbeidet vi foretar er håndverksmessig godt utført og vi følger de standarder som er angitt i Norsk Standard, NBI detaljblader og leverandørenes monteringsanvisninger. Vi har høy fokus på kvalitet og gjør vårt ytterste for å levere et så godt produkt som mulig. Våre erfarne og høyt kvalifiserte medarbeidere garanterer en solid og god håndverksmessig utførelse. Dette sammen med vårt KS system og sjekklister sikrer kvaliteten. Våre innkjøpspriser reflekterer at vi er et velrenommert firma (60 år i bransjen) som over tid har forhandlet frem de best mulige prisene for våre kunder. Vi har noen store faste leverandører som vi har et godt forhold til og som er våre foretrukkene samarbeidspartnere, men vi kan selvfølgelig også innhente tilbud fra andre dersom spesielle produkter/leverandører foretrekkes.

  • Utførelse og ledelse av takomlegginger på nybygg og rehabilitering
  • Utvendig blikkenslagerarbeider som taktekking i sink og kobber, stål, beslag og luftehatter 
  • Innvendige arbeider som montering av rustfritt, dekkplater i aluminium og kobber
  • Kontroll av tak, gjennomgang og kontroll av tak og nedløp
  • Bekledning og reparasjon av fasader
  • Alle typer takreparasjoner og hasteoppdrag ved lekkasjer
  • Fjerning av is og snø fra tak og fasader
  • Montering av takrenner, nedløp, snøfangere, stigetrinn og plattformer