HERREGÅRDSVEIEN 37

Totalrenovasjon av fasade og tak på verneverdig bygg

Hovedentreprenør. Totalrenovasjon av fasade med maling i linolje i flere forskjellige farger samt utskifting og renovering av vinduer og dører. Taktekking med teglstein og båndtekking i sink ca 500m2. Oppbygging av ny taktro og isolering med isofiber. Montering av takrenner, nedløpsrør, beslag, soiler, piper, luftehatter i sink. Nye lamper og stigledning. Oppmuring av piper og grunnmur. Byggene står på Riksantikvarens gule liste og det ble stilt strenge krav til utførelse. Arbeidet er utført for å opprettholde byggenes utseende, og arbeidet er i detalj fulgt opp av Boligb

Behov for blikkenslager? Send oss en e-post

Kontaktinformasjon:

Adresse: Professor Birkelands vei 24C
1081 Oslo
E-post: info@olafjohansen.no
Telefon: 23 17 50 70

Følg oss: