Gode rutiner og godt håndverk gir gode resultater

Våre dyktige blikkenslagere utfører alle typer blikkjobber både utendørs og innendørs. Arbeidet vi utfører holder høy håndverksmessig kvalitet, og vi følger de standarder som er angitt i Norsk Standard, NBI detaljblader og leverandørenes monteringsanvisninger. Dette sammen med vårt KS system og sjekklister sikrer kvaliteten.

 

Utvendige og innvendige blikkenslagerarbeider

Olaf Johansens Eftf. AS har lang erfaring med taktekking, taklegging og annet blikkenslagerarbeid.
Ved verneverdige boliger samarbeider vi ved behov med kulturminnevernkonsulenter. 

Takomlegginger på nybygg og rehabilitering

Solide tak er en god investering. Det øker tryggheten og verdien på boligen. Vi både reparerer og skifter ut tak på nye og eldre bygninger, inkludert verneverdige bygg. Ved takomlegging bistår vi i hele prosessen, fra valg av stein til ferdig utførelse.

Utvendig blikkenslagerarbeider

Vi utfører alt av utvendig blikkenslagerarbeid slik som taktekking i ulike materialer, blant annet sink og kobber. Beslag til piper og luftehatter i alle fasonger inngår også i vårt arbeidsområde.

Innvendige arbeider

Materialene en blikkenslager arbeider med, egner seg godt til montering av rustfritt stål, interiørdetaljer og dekkplater og beslag i aluminium og kobber på blant annet kjøkken. Flere materialer er nærmest vedlikeholdsfrie.

Kontroll av tak og nedløp

Takets og nedløpenes tilstand bør sjekkes jevnlig for å avdekke skader. Tette renner og nedløp kan føre til sprengte rør og lekkasjer om vinteren, og dekkes sjelden av forsikringen. Takrenner og nedløp er viktig ved utvendig vedlikehold, og bør utføres før det er for sent.

Bekledning og reparasjon av fasader

Vi har lang erfaring med fasadebekledning i ulike materialer og utforminger. Vi gjør alle typer arbeider fra skillevegger på veranda til spesialkonstruksjoner tegnet av arkitekter og rehabilitering av gamle vegger og større industribygg.

Takreparasjoner og hasteoppdrag

Har taket fått en skade det haster å reparere? Vi påtar oss hasteoppdrag ved blant annet lekkasjer fra taket.

Montering av takrenner, nedløp, stigetrinn og plattformer

Vi leverer og monterer takrenner, nedløp, stigetrinn og plattformer i de fleste fasonger og farger, og kan også påta oss spesialbestillinger.

Renovering vernede bygg

Ved renovering av gamle, verneverdige bygg er det mange hensyn å ta for å ta vare på det originale uttrykket. Det krever kunnskap om blant annet maletradisjoner og utvendig kledning. Vi har sentral godkjenning på arbeid på bevaringsverdige byggverk tiltaksklasse 2, og har god erfaring med å samarbeide med Byantikvar og Riksantikvar.

Rammeavtaler

Vi har lang erfaring med rammeavtaler, både for det offentlige og det private næringsliv. Avtalen kan inkludere ventilasjonstjenester og/eller blikkenslagerarbeider, samt løpende serviceavtale. Arbeidet og arbeidsrutinene fastsettes ut fra de ønsker oppdragsgiveren har. Rammeavtaler er et viktig satsingsområde for oss. Vi setter derfor alltid av kapasitet slik at vi kan utføre de oppdrag som vi påtar oss for våre rammeavtalepartnere.

 

 Snø og isfjerning

I følge politivedtektene er det huseiers ansvar å sikre fortau, montere avvisere og sørge for å rydde taket. Manglende sikring av hustak over fortau kan føre til bøter. Det er også viktig å være klar over at mange bygninger ikke er dimensjonert for store snømengder på taket, og at dette bør fjernes på kontrollert måte.

Snø og is kan gjøre skade på tak, takrenner og beslag, og ikke minst på personer dersom det skulle rase. Vi utfører gratis kontroll av tak og takrenner. Vi rydder tak ved store snøfall og fjerner farlige istapper, både med lift og ved sikring fra tak

Salg og montasje av snøfangere

Det er huseiers ansvar å sørge for snøfangere når det er fare for at snøen raser ned. Antall snøfangere og størrelsen avhenger av takets vinkel, snømengde, takfallets lengde og taktekkingsmaterialets friksjon. Snøfangere bør også monteres på begge sider av veggen for å unngå skjevheter ved store snømengder. Vi kommer på befaring slik at du får snøfanger tilpasset bygningen og taket.

Salg og montasje avvisere på vegg

I følge vedtektene er huseier/gårdeier påkrevet å montere avvisere på vegg dersom snøfall kan føre til personskader. Vi selger og monterer offentlig godkjente avvisere til alle vegger.

 

Hasteoppdrag dersom det foreligger pålegg fra Politiet eller andre

Har det kommet store snøfall i løpet av natten er det huseiers/gårdeiers ansvar å få dette fjernet før det kan forårsake personskader. Vi påtar oss hasteoppdrag hele døgnet. 

Reparasjon av ødelagte takrenner samt nedløp

Fryst vann kan sprenge takrenner og nedløp, og ødelagte takrenner og nedløp kan føre til store vannmengder på konsentrerte deler av huset. Vi skifter ut ødelagte deler og reparerer lokale skader. Er store deler ødelagt, bør hele takrenna eller nedløpet skiftes ut.

Installering av varmekabler i takrenner og nedløp

Installering av varmekabler sikrer snø- og isfrie takrenner og nedløp. Dermed unngår du ødelagte tak, takrenner og nedløp etter frost. Varmekablene forhindrer at det danner seg istapper og isklumper som kan løsne og skade personer.

Behov for blikkenslager? Send oss en e-post

Kontaktinformasjon:

Adresse: Professor Birkelands vei 24C
1081 Oslo
E-post: info@olafjohansen.no
Telefon: 23 17 50 70

Følg oss: