Solide tjenester i over 60 år

Olaf Johansens Eftf. AS har i over 60 år levert varer og tjenester i takt med bransjens utvikling med fokus på kvalitet og sikkerhet. Vi har lang erfaring med å jobbe på områder der det stilles strenge krav til arbeidsrutiner. I årenes løp har vi hatt rammeavtaler med flere større bedrifter. Denne erfaringen har gitt oss gode rutiner når det gjelder utførelse, sikkerhet og dokumentasjon av arbeider.

Vår arbeidstid er 07.30 - 16.00 mandag til torsdag og 07.30 -13.30 fredag. 

 

Sertifiseringer:

Vi har følgende sertifiseringer:

 • Sentral godkjenning

 • Mesterbrev

 • Godkjent lærebedrift i Oslo

Hos oss jobber ansatte som er sertifisert og dermed mulighet til å utføre jobber som omfatter:

 • Papptekking

 • Sveising

 • Sanering

 • Truckkjøring

For å kunne utføre våre arbeider på en god og kvalitetssikret måte har også alle våre ansatte følgende kurs og sertifikater:

 • Stillaskurs

 • Varmearbeider

 • Lift
  ID-kort for Bygge- og Anleggsnæringen

 • Sertifisering i kjøling: F-gass kurs kategori II

Helse, miljø og sikkerhet

HMS står høyt på agendaen og vi har utviklet et godt system for å ivareta dette. Vi foretar alltid en sikkerhetsanalyse før et arbeid påbegynnes, og følger denne jevnlig opp. Vi foretar kontinuerlig evalueringer og følger opp ansatte. I tillegg foretar vi kontroll av alle våre underleverandører. I tillegg følger vi de lover og regler som gjelder i forbindelse med utvelgelse, opplæring av verneombud og tillitsmann i bedriften.

Ansatte

Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere innen blikkenslagerfaget og ventilasjon som alltid er oppdatert. Fagopplæring og etterutdanning er fokusområder hos oss, og våre medarbeidere og lærlinger får kontinuerlig oppdatering på forskrifter og produkter. Vi samarbeider i utstrakt grad med Opplæringskontoret for Ventilasjons- og blikkenslagerfaget – Oslo og omegn. Det er viktig for oss at våre arbeidere tar svennebrev samt at de videreutdanner seg etter dette.

Håndtering av henvendelser

Alle henvendelser registreres i vårt kundeoppfølgingssystem med informasjon om oppstart og ferdigstillelsesdato samt estimert pris. Arbeidet blir deretter overført til den ansatte som er best egnet til den aktuelle jobben. Prosjektleder og utførende foretar en jobbanalyse/befaring før oppstart og etter fullførelse. I oppdrag fyller vi ut egenerklæringsskjema. Utført arbeid dokumenteres med bilder før, under og etter samt FDV for det utførte arbeidet.

Kvalitet på arbeidet

Våre erfarne og høyt kvalifiserte medarbeidere garanterer en solid og god håndverksmessig utførelse. Vi har strenge rutiner for kvalitetssikring, og følger til enhver tid gjeldende lover og regler. Våre referanser og rammeavtaler er ellers en indikator på at vi leverer arbeid av høy kvalitet.

Sosial dumping

Virksomheten oppfyller alle kravene i ILO Konvensjon (nr. 94) om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Lønninger, arbeidstid og andre arbeidsvilkår følger tariffavtale mellom BNL og Fellesforbundet. Alle ansatte er også omsluttet av fellesoverenskomst for byggfag. Vi kontrollerer også våre underleverandører og stiller de samme kravene til dem.

FNs barnekonvensjon

Vi har gjort oss kjent med tilvirkningsprosessen av de produkter vi benytter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr.138.

Lærlingordning

Vi har til enhver tid lærlinger ansatt ved bedriften. Dette kvalitetssikrer vår egen kompetanse, gir oss nye impulser og sikrer god rekruttering til faget. Vi har en ansatt som sitter i styret til Opplæringskontoret for kobber og blikkenslagere i Oslo og arbeider for rekruttering og best mulig forhold for lærlinger.

Behov for blikkenslager? Send oss en e-post

Kontaktinformasjon:

Adresse: Professor Birkelands vei 24C
1081 Oslo
E-post: info@olafjohansen.no
Telefon: 23 17 50 70

Følg oss: