OMSORGSBYGG - Løpende rammeavtale for blikkenslagerarbeider

Rammeavtale med omsorgsbygg Oslo for blikkenslagerarbeider fra 15/10-10. Dette inkluderer en mengde små og store blikkenslagerarbeider og -varer. Vi har ansvaret for alle arbeider ved sykehjemmene i Oslo.

Eksempler på steder der vi har utført oppdrag er:

  • Beslagsarbeid Lillohjemmet
  • Takarbeider Tåsenhjemmet
  • Papptekking Smestadhjemmet
  • Takrenner/beslag Åsengata bhg
  • Båndtekking Grønlandsleiret 32
  • Papptekking Folke Bernadottes vei 3
  • Takrenner/beslag Blitzhuset
  • Snøfanger Stovnerskogen sykehjem

Behov for blikkenslager? Send oss en e-post

Kontaktinformasjon:

Adresse: Professor Birkelands vei 24C
1081 Oslo
E-post: info@olafjohansen.no
Telefon: 23 17 50 70

Følg oss: