PRISENSGT 26 (Stortinget) - Takarbeid på verneverdig bygga

Båndtekket buet tak og ventilasjonssjakt i bakgård. Montert snøfangere og ventilasjonsrist. Arbeider på gesims og fasade. Spesiallagde takrenner og nedløpsrør tilpasset gammel taktekking. Bygget er verneverdig og arbeidet ble fulgt opp av byantikvaren og Stortingets tekniske avdeling. Ansvar for fremdrift, teknisk og økonomisk utførelse, kvalitetssikring og kontroll av utførelsen.

Behov for blikkenslager? Send oss en e-post

Kontaktinformasjon:

Adresse: Professor Birkelands vei 24C
1081 Oslo
E-post: info@olafjohansen.no
Telefon: 23 17 50 70

Følg oss: