RIKSHOSPITALET - Ombygging/brukertilpasning i forbindelse med omplasseringer pga. sammenslåingen av OUS.

Rammeavtale med Rikshospitalet/Radiumhospitalet for ventilasjonstjenester og varer blikkenslagerarbeider fra 21/3- 07. Dette inkluderer flere små og store ventilasjons- og blikkenslagerarbeider, varer og service. Eksempler på jobbene vi har foretatt er:

Radiumhospitalet BU2
Montering av kanaler og aggregat luftmengde på 2200 m3.

Rikshospitalet hovedkommunikasjonssentral
Vi produserte og monterte ventilasjonskanaler som var isolert og dobbetmantlet. De største kanalene var 2,4 m x 1,6 m. Anlegget er et omluftsanlegg med total luftmengde på 56000 m3. Sveiset og produsert avtrekkshetter. Datarom.

Rammeavtale med Ullevål Universitetssykehus på ventilasjon- og blikkenslagerarbeider fra 1/5-03 til 1/10-11. Små og store ventilasjons- og blikkenslagerarbeider og -service. Vårt firma har gjennom rammeavtalen med Ullevål Universitetssykehus hatt en rekke prosjekter med eiendomsavdelingen og teknisk avdeling. Eksempler på jobbene vi der har foretatt er:

Kompressorrom
Montering av ventilasjonskanaler. Prosjektert og levert kjølevifte til kompressorrom, komplett med automatikk og el-tavle. Ca 9.000 m3/h.

Søsterhjemmet
Montering av ventilasjonskanaler. Produsert, levert og montert nye inntak og avkastkanaler til kjøleaggregat til UPS på loft.

Serverrom Bygg 14
Levert og montert omluft/kjølevifte til serverrom, komplett med kanalnett og tekstilkanaler. Leveransen omfattet også ventilering av batteribank og UPS i kjeller. Ca 50.000m3/h. Kjølebatteri 135kW.

Sov og hvil
Montering av ventilasjonskanaler og innregulering. Luftmengde 2.800 m3/h.

Slagposten
Montering av ventilasjonskanaler og innregulering. Luftmengde 4.000 m3/h.

RASP
Montering av ventilasjonskanaler, kjøling og innregulering av luftmengde. Luftmengde 28.000 m3/h.

Gaustad Sykehus
Diverse mindre serviceoppdrag på ventilasjon.

Aker Sykehus
Ventilasjonsarbeider i forbindelse med etablering av ny medisinsk legevakt.

Behov for blikkenslager? Send oss en e-post

Kontaktinformasjon:

Adresse: Professor Birkelands vei 24C
1081 Oslo
E-post: info@olafjohansen.no
Telefon: 23 17 50 70

Følg oss: